CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fluid dynamics and tube wastage in fluidized beds

Klas Johansson (Institutionen för termo- och fluiddynamik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2002. - vii, 37 s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-10-30.
CPL Pubid: 185851

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för termo- och fluiddynamik (1989-2004)

Ämnesområden

Energiteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för termo- och fluiddynamik 2002:3