CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Compression molding and tensile properties of thermoplastic potato starch materials

Mats Thunwall (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Antal Boldizar (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Mikael Rigdahl (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer)
Biomacromolecules Vol. 7 (2006), p. 981-986.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: starch, polymer processing, molding, mechanical propertiesDenna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 18585

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur