CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Risk in dangerous goods transport : an analysis of risk in road, rail, and marine transport

Ellis Joanne (Institutionen för transportteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2002. - 31 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-10-30.
CPL Pubid: 185849

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Transportteknik och logistik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Rapport - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för transportteknik 55