CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nonlinear electromechanics of nanomembranes and nanotubes

Daniel Midtvedt (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens teori)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2013. ISBN: 978-91-7385-922-6.
[Doktorsavhandling]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-10-30. Senast ändrad 2014-09-10.
CPL Pubid: 185848