CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On constitutive modelling of large strain plasticity and damage

Edin Omerspahic (Institutionen för tillämpad mekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2002. - x, 71 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-10-30.
CPL Pubid: 185844

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Publication - Chalmers University of Technology, Department of Structural Engineering 02:04|