CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Resvanor i svenska städer: en GIS-metod för analys av de nationella resvaneundersökningarna i fritt valda områden

Jan Bjurström (Institutionen för arkitektur)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2002. - 93 s. : s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: GIS, Persontransporter, Resvanor, Sverige, TrafikplaneringDenna post skapades 2013-10-30.
CPL Pubid: 185843

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (1900-2003)

Ämnesområden

Arkitekturteknik
Transportteknik och logistik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Sektionen för arkitektur 2002:5