CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dynamic behaviour of concrete structures subjected to blast and fragment impacts

Joosef Leppänen (Institutionen för konstruktionsteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2002. - ix, 71 s. : s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-10-30. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 185841

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för konstruktionsteknik (1965-2004)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Konstruktionsteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Publication / Chalmers University of Technology, Department of Structural Engineering 02:4|