CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

In-plant materials supply by kitting – location of kit preparation

Robin Hanson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport) ; Mats I. Johansson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport) ; Lars Medbo (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport)
Journal of Manufacturing Technology Management (1741-038X). (2013)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Assembly, Kitting, Kit preparation, In-plant materials supplyDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-10-30. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 185836

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Produktion
Transport
Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur