CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Information Flows Along Integrated Transport Chains

Johan Woxenius (Institutionen för transportteknik)
Information systems in logistics and transportation / edited by Bernhard Tilanus p. 137-155. (1997)
[Kapitel]


Denna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 1858

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur