CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Air pollution impact on fresh and impregnated natural stones

Katarina Malaga-Starzec (Institutionen för oorganisk kemi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2000. ISBN: 993-423466-1.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-10-29.
CPL Pubid: 185789

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för oorganisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Oorganisk kemi

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Report OOK / Department of Inorganic Chemistry, School of Chemistry, Göteborg University 00:02