CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Strategizing as networking for new ventures

Lise Aaboen ; Anna Dubois (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring) ; Frida Lind (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring)
Industrial Marketing Management (0019-8501). Vol. 42 (2013), 7, p. 8.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2013-10-29. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 185784

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur