CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Learning from buildings : a strategy for environmental design : discussions from a case study of the sustainable building project GWL-terrain in Amsterdam

Paula Femenias (Institutionen för byggd miljö och hållbar utveckling)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2000. ISBN: 993-391338-7.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-10-29. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 185780

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggd miljö och hållbar utveckling (2000-2004)

Ämnesområden

Miljövetenskap
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Built environment and sustainable development: report - Chalmers University of Technology 2000:4