CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Le Corbusier's Modulor

Johan Linton (Institutionen för arkitektur)
Le Corbusier Plans 9 (16), (2006)
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Scientific article on Le Corbusier's Modulor project presenting the drawings in the Fondation Le Corbusier Archive.

Nyckelord: Le Corbusier, Mathematics, Proportion, Modulor


Published in English, French and Japanese in Le Corbusier Plans, DVD box 9 (16), 2006.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-10-29.
CPL Pubid: 185773

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Arkitekturteknik
Arkitektur

Chalmers infrastruktur