CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the Nature and Consequences of Functional Couplings in Axiomatic Machine Design

Hans Johannesson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling)
ASME 96-DETC/DTM-1528 (1996)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 18573

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling (1991-2017)

Ämnesområden

Mekanisk tillverkningsteknik

Chalmers infrastruktur