CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Application of Interaction and Functional Coupling Rules in Configuration Design

Hans Johannesson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling)
Proc. ASME DETC97/DTM-3869 (1997)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 18571

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling (1991-2017)

Ämnesområden

Mekanisk tillverkningsteknik

Chalmers infrastruktur