CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Evaluation of small-scale Intermodal Transshipment Technologies

Johan Woxenius (Institutionen för transportteknik)
Opening Markets for Logistics, Proceedings of the 10th NOFOMA Conference, Helsingfors, 9-10 juni / edited by Anu H. Bask & Ari P. J. Vepsäläinen p. 404-417. (1998)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2008-11-24.
CPL Pubid: 1857

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur