CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Data Transmission in the Presence of Limited Channel State Information Feedback

Behrooz Makki (Institutionen för signaler och system ; Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2013. ISBN: 978-91-7385-910-3.- 260 s.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: Channel state information, CSI quantization, Hybrid automatic repeat request (HARQ), Adaptive power allocation, Green communication, Outage probability, Long-term throughput, Feedback compression, Bursty communication, Continuous communication, Correlated fading channels, Block-fading channelsDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-10-25. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 185631

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system (1900-2017)
Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Kommunikationssystem
Telekommunikationsteori
Datatransmission
Signalbehandling

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2013-11-14
Tid: 10:00
Lokal: hörsal HA3, Hörsalsvägen 4, Gothenberg, Sweden
Opponent: Prof. Mohamed Slim Alouini

Ingår i serie

R - Department of Signals and Systems, Chalmers University of Technology