CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hydrodynamic mechanisms controlling cavitation erosion

Göran Bark (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Marine Design) ; Rickard Bensow (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Marine Design)
International Shipbuilding Progress (0020-868X). Vol. 60 (2013), p. 345-374.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

In this paper we consider development of cavitation erosion having its origin in sheet cavitation. The discussion includes generation of cloud cavitation from sheet cavitation and how a cloud collapse can be enhanced by energy cascading from the collapse of a glassy sheet cavity into the collapse of a cloud. A decomposition of the cavitation process into crucial parts results in formulation of a conceptual model for description and analysis of the generation of erosion by mixed glassy and cloud cavitation.

Nyckelord: Sheet and cloud cavitation, cavitation erosion


The presented analysis is a further development of conclusions made in the European projects EROCAV, VIRTUE and HTA and with the aim to relate erosion by propeller cavitation to the observable kinematics cavity.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-10-24. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 185613

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Marine Design (2012-2014)

Ämnesområden

Energi
Transport
Hållbar utveckling
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur