CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Influence of hydrogen environment on fatigue crack growth in forged Ti-6Al-4V : fractographic analysis

Raghuver Gaddam ; Robert Pederson ; Magnus Hörnqvist (Institutionen för teknisk fysik, Materialens mikrostruktur ) ; M-L Antti
IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering Vol. 48 (2013), p. 012010.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-10-23. Senast ändrad 2017-03-03.
CPL Pubid: 185583

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Materialens mikrostruktur (2012-2015)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Materialteknik
Konstruktionsmaterial

Chalmers infrastruktur