CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Onsala Twin Telescope Project

Rüdiger Haas (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik)
Reports of the Finnish Geodetic Institute, Proceedings of the 21st Meeting of the European VLBI Group for Geodesy and Astronomy, Ed. by N. Zubko and M. Poutanen (0355-1962). Vol. 2013:1 (2013), 1, p. 61-65.
[Konferensbidrag, övrigt]

This paper described the Onsala Twin Telescope project. The project aims at the construction of two new radio telescopes at the Onsala Space Observatory, following the VLBI2010 concept. The project starts in 2013 and is expected to be finalized in 2017.

Nyckelord: Onsala Space Observatory, VLBI2010, Twin TelescopeDenna post skapades 2013-10-22. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 185532

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik (2010-2017)

Ämnesområden

Geovetenskap och miljövetenskap
Multidisciplinär geovetenskap

Chalmers infrastruktur

Onsala rymdobservatorium