CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Detection of the curves based on lateral acceleration using hidden Markov models

Roza Maghsood (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; Pär Johannesson
(2013)
[Preprint]


Denna post skapades 2013-10-22.
CPL Pubid: 185524

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Tillämpad matematik
Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2013:19