CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

DRIFTS-SSITKA and fast transient analysis of H2-assisted NH3 SCR on Ag-alumina

Jonas Sjöblom (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik) ; Derek Creaser (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik) ; John Breen ; Robbie Burch
5th International Conferenfe on Environmental Catalysis (2008)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-10-22. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 185519

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Spektroskopi
Katalys

Chalmers infrastruktur