CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Parameter Estimation of a DOC from Engine Rig Experiments

Björn Lundberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik) ; Jonas Sjöblom (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning) ; Åsa Johansson ; Björn Westerberg ; Derek Creaser (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik)
2nd International Symposium on Modeling of Exhaust-Gas After-Treatment (MODEGAT II) (2011)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-10-22. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 185513

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik (2005-2014)
Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning (2007-2017)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Katalys

Chalmers infrastruktur