CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modelling and simulation of general train/track interaction

Clas Andersson (Institutionen för hållfasthetslära)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2000. ISBN: 993-377777-7.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-10-22.
CPL Pubid: 185512

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för hållfasthetslära (1900-2003)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Thesis for the degree of licentiate of engineering - Chalmers University of Technology, Division of Solid Mechanics, Thesis 2000:1