CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Evaluation of JERS-1 L-band SAR Backscatter for Stem Volume Retrieval in Boreal Forest

M. Santoro ; C. Schmullius ; Jan Askne (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys) ; Leif E.B. Eriksson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys)
IGARSS´04 Symposium held in Anchorage September 2004, IEEE publication p. 515-518. (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-12-22. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 1855

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys (2003-2004)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur