CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The thermal environment and occupant perceptions in European office buildings

John Leland Stoops (Institutionen för installationsteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2000. ISBN: 993-356207-x.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-10-22.
CPL Pubid: 185497

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för installationsteknik (1992-2004)

Ämnesområden

Arbetsvetenskap och ergonomi

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Document - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för installationsteknik 53