CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Introducing the Panspectric Challenge: A Reconfiguration of Regulatory Values in a Multiplatform Media Landscape

Jonas Andersson Schwarz ; Karl Palmås (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE )
Central European Journal of Communication (1899-5101). Vol. 6 (2013), 2, p. 219-233.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: media policy, public service broadcasting, public service media, innovation, management, prediction, paternalism, panspectrocismDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-10-22. Senast ändrad 2016-03-22.
CPL Pubid: 185483

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE (2008-2016)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Datorsystem
Sociologi
Medie- och kommunikationsvetenskap

Chalmers infrastruktur