CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

REDD+ revisited - steady pace or passed momentum?

Lisa Westholm ; Eskil Mattsson (Institutionen för geovetenskaper ; Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Madelene Ostwald (Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV ; Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori ; Centrum för globalisering och utveckling (GCGD) ; Extern)
2012. ISBN: 978-91-86402-25-9.- 4 s.
[Rapport]

Two years ago Focali published an update on the latest development in REDD+ pilot initiatives (Focali Brief 2010:04). We now revisit the REDD+ scene to take a look at what has happened with the initiatives, investments and readiness work as the negotiations seem to have lost momentum.


Focali Brief 2012:05 (www.focali.se)Denna post skapades 2013-10-21. Senast ändrad 2015-03-06.
CPL Pubid: 185450

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi (GU)
Institutionen för geovetenskaper (GU)
Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)
Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV (GU)
Centrum för globalisering och utveckling (GCGD) (GU)

Ämnesområden

Naturresursteknik
Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske
Annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur