CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Virtual Geometry Assurance For Effective Product Realisation

Rikard Söderberg (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling) ; Lars Lindkvist (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling) ; Johan S Carlson
1st Nordic Conference on Product Lifecycle Management - NordPLM' 06, Göteborg, January 25-26 2006. (2006)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 18545

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling (2005-2017)

Ämnesområden

Tillämpad matematik
Konstruktionsteknik
Mekanisk tillverkningsteknik

Chalmers infrastruktur