CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Theoretical Structure Determination of a Complex Material: κ-Al2O3

Yashar Yourdshahyan (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Carlo Ruberto (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Mats Halvarsson (Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys) ; Lennart Bengtsson (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Vratislav Langer (Institutionen för oorganisk miljökemi) ; Bengt I. Lundqvist (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Sakari Ruppi ; Ulf Rolander
Journal of the American Ceramic Society Vol. 82 (1999), 6, p. 1365-80.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2008-12-16.
CPL Pubid: 18544

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)
Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys (1997-2004)
Institutionen för oorganisk miljökemi (1900-2004)

Ämnesområden

Den kondenserade materiens fysik
Oorganisk kemi
Materialteknik
Materialfysik med ytfysik

Chalmers infrastruktur