CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Stability of a Flexible Polar Ionic Crystal Surface: Metastable Alumina and One-Dimensional Surface Metallicity

Carlo Ruberto (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Yashar Yourdshahyan (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Bengt I. Lundqvist (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori)
Physical Review Letters Vol. 88 (2002), 22, p. 226101.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2007-11-15.
CPL Pubid: 18543

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)

Ämnesområden

Ytor och mellanytor
Elektronstruktur

Chalmers infrastruktur