CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Surface properties of metastable alumina: A comparative study of κ- and α-Al2O3

Carlo Ruberto (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Yashar Yourdshahyan (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Bengt I. Lundqvist (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori)
Physical Review B Vol. 67 (2003), p. 195412.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2007-11-15.
CPL Pubid: 18542

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)

Ämnesområden

Ytor och mellanytor
Elektronstruktur

Chalmers infrastruktur