CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Self-Organized One-Dimensional Electron Systems on a Low-Symmetry Oxide Surface

Behrooz Razaznejad (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Carlo Ruberto (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Per Hyldgaard (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Bengt I. Lundqvist (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori)
Physical Review Letters Vol. 90 (2003), 23, p. 236803.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 18541

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Ytor och mellanytor
Elektronstruktur

Chalmers infrastruktur