CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Industrial production of food - risk surveys of three manufacturing systems from an occupational safety perspective

Petra Willquist (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem) ; Roland Örtengren (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem)
Occupational Ergonomics Vol. 5 (2005), 2, p. 99-110.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-03-15. Senast ändrad 2010-09-13.
CPL Pubid: 18540

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem (2005-2017)

Ämnesområden

Mekanisk tillverkningsteknik

Chalmers infrastruktur