CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Experiments on Fibre Reinforced Concrete Two-way Slabs

David Fall (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Rasmus Rempling (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Karin Lundgren (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik)
Proceediings of the 7th International Conference Fibre Reinforced Concrete (2336-338X). p. 187-196. (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: steel fibre reinforced concrete, two-way slabs, structural concreteDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-10-18. Senast ändrad 2015-03-31.
CPL Pubid: 185367

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Samhällsbyggnadsteknik
Annan samhällsbyggnadsteknik
Kompositmaterial och -teknik

Chalmers infrastruktur