CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Examination of Perovskite Structure CaMnO 3-δ with MgO Addition as Oxygen Carrier for Chemical Looping with Oxygen Uncoupling Using Methane and Syngas

Dazheng Jing (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi) ; Tobias Mattisson (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Henrik Leion (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi) ; Magnus Rydén (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Anders Lyngfelt (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik)
International Journal of Chemical Engineering (1687-806X). Vol. 2013 (2013),
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-10-17. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 185349

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi (2005-2014)
Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Kemiteknik
Materialteknik

Chalmers infrastruktur

 


Projekt

Denna publikation är ett resultat av följande projekt:


Innovative Oxygen Carriers Uplifting chemical-looping combustion (INNOCUOUS) (EC/FP7/241401)