CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A generic simulator for large networks of memristive elements

Zoran Konkoli (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Göran Wendin (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem)
Nanotechnology (0957-4484). Vol. 24 (2013), 38,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

This work develops a generic software tool for simulation of the dynamics of sparse multi-terminal memristive networks. The simulator is coded on one platform and relatively compact for easy work-flow and future extensions. Due to its relatively small size it should be easy to transfer (re-program) it using other computer languages. Future applications of the software include studies of various information processing scenarios.

Nyckelord: DEVICES, SYSTEMS, LOGICDenna post skapades 2013-10-16. Senast ändrad 2013-10-16.
CPL Pubid: 185319

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)

Ämnesområden

Nanoteknik

Chalmers infrastruktur

 


Projekt

Denna publikation är ett resultat av följande projekt:


SYnaptic MOlecular NEtworks for Bio-inspired Information Processing (SYMONE) (EC/FP7/318597)