CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fatigue of unbound material in a road structure

Utmattning av obundet material i en vägkropp

Jan Hansson (Institutionen för geologi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2002. - 92 s.
[Licentiatavhandling]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-10-15.
CPL Pubid: 185254

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för geologi (1900-2003)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2002-06-05
Tid: 13:15
Lokal: VF
Opponent: Tekn.lic. Hans Wirstam

Ingår i serie

Publ. A - Chalmers tekniska högskola, Geologiska institutionen