CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Student Learning and ICLHE – Frameworks and Contexts

Special issue

Magnus Gustafsson (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för fackspråk och kommunikation (Chalmers))
(2013)
[Bok, med redaktör]

Special issue including editorial and seven articles on integrating content and language in higher educationDenna post skapades 2013-10-15. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 185251

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för fackspråk och kommunikation (Chalmers) (2011-2017)

Ämnesområden

Utbildningsvetenskap
Lärande
Pedagogiskt arbete
Språkstudier

Chalmers infrastruktur