CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Student Learning and ICLHE – Frameworks and Contexts

Magnus Gustafsson (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för fackspråk och kommunikation (Chalmers)) ; Cecilia Jacobs
Journal of Academic Writing (2225-8973). Vol. 3 (2013), 1, p. ii-xii.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

No abstract


Editorial for special issue on integrating content and language in higher educationDenna post skapades 2013-10-15. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 185250

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för fackspråk och kommunikation (Chalmers) (2011-2017)

Ämnesområden

Utbildningsvetenskap
Lärande
Pedagogiskt arbete
Språkstudier

Chalmers infrastruktur