CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On perfect simulation of certain queueing networks

Dan Mattsson (Institutionen för matematik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2000. ISBN: 993-249290-6.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-10-14.
CPL Pubid: 185238

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2000:19