CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kinetics of the initial stages of Al(111) oxidation : a Monte Carlo approach

Dogan Ergun Oner (Institutionen för tillämpad fysik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2000. ISBN: 993-249271-x.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-10-14.
CPL Pubid: 185237

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad fysik (1991-2004)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Applied physics report - [Department of Applied Physics, Chalmers University of Technology and University of Göteborg] 2000:28