CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On stone indentations in district heating pipes : pipe and backfill interactions and life time aspects

Stefan F. Nilsson (Institutionen för byggnadsfysik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2000. ISBN: 993-194284-3.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-10-14. Senast ändrad 2017-01-02.
CPL Pubid: 185220

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsfysik (1992-2004)

Ämnesområden

Fysik
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för byggnadsfysik 2000:1