CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

High-pressure jet-assisted turning : chip control and temperature reduction

Patrik Dahlman (Institutionen för produktionsteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2000.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-10-14.
CPL Pubid: 185217

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produktionsteknik (1900-2003)

Ämnesområden

Produktionsteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

PTA - Department of Production Engineering 00:01