CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mechanically mediated charge transfer in nanostructures

Andreas Isacsson (Institutionen för teknisk fysik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2000. ISBN: 993-145155-6.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-10-14. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 185212

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Applied physics report - [Department of Applied Physics, Chalmers University of Technology and University of Göteborg] 2000:4