CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Semiconductor nanotransistors

Ying Fu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Encyclopedia of Nanoscience, ed. by H.S. Nalwa Vol. 9 (2004), p. 697-718.
[Kapitel]


Denna post skapades 2006-08-29.
CPL Pubid: 1852

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur