CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Prior Knowledge Based Transformations for Multivariate Data Analysis

Marlene Mörtsell (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik)
(1652-943X). (2006)
[Bok, med redaktör]


Denna post skapades 2006-03-17.
CPL Pubid: 18517

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Annan kemiteknik

Chalmers infrastruktur