CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fibre network strength and structure : a theoretical and experimental study

Johan Ringnér (Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1999.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: fibre suspension, fibre network, network strength, medium consistency, computed tomography, x-ray, finite element, FEM, beamsDenna post skapades 2013-10-11.
CPL Pubid: 185156

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik (1983-2001)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur