CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Stratification and passage processes in rock material screening

Monica Soldinger Stafhammar (Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1999.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: ballast, modelling, screening, sieving, simulation, stratificationDenna post skapades 2013-10-11.
CPL Pubid: 185155

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion (1900-2003)

Ämnesområden

Konstruktionsteknik

Chalmers infrastruktur