CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Flocculation in a stirred square tank

Kalle Pelin (Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1999. ISBN: 91-7197-844-5.- 104 s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: flocculation, square tank, particle sizing, modelling, fluid dynamics, LDA, CFD, sliding gridDenna post skapades 2013-10-11.
CPL Pubid: 185153

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik (1983-2001)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur